Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen godkänner du detta. Privacy policyOK

Temperaturregistrering

Tack vare resultaten av Lumikkos kundorienterade utvecklingsarbete kan vi erbjuda våra kunder pålitliga och förmånliga produkter för värmereglerade transporter. Som ett resultat av produktutvecklingen har vi vidareutvecklat våra lastbils- och släpvagnsmodeller, som är kända för sin pålitlighet. I centrum för deras kylsystem finns högklassiga kompressorer som levereras av BITZER. Vårt modellutbud kommer inom den närmaste framtiden att utvidgas med nya modeller. Vid planeringen av dessa har man utgått från pålitlighet och låga livscykelkostnader – utan att glömma utsläppskraven.

Alla våra produkter är utrustade med den nya, innovativa LC3UP-styrpanelen, vars skärm har konstaterats vara den skärm på marknaden som fungerar bäst i soliga eller mörka förhållanden. Du kan reglera belysningen på styrpanelens skärm så att den passar ihop med belysningen inne i lastbilen. 

 

Lumikko Technologies broschyr


 

Lastbilar

LASTBILAR

Våra lastbilsprodukter fungerar med egen kraft med hjälp av en dieselmotor. Alla våra produkter är eldrivna (400V/32A) och olika avdelningar kan regleras i olika temperaturer (2 temperaturer) som standard. Det här medför flexibilitet för slutkunden, som inte nödvändigtvis är medveten om sina framtida behov. Våra effektklasser omfattar för närvarande de behov som stora lastutrymmen har från produkten L5 (5KW) till L7-produktens fryseffekt på 7KW (-20 °C/+30 °C). Tack vare den integrerade ånggeneratorn i produkten L5 kan hela lastutrymmet användas effektivt.

Lastbilslösning L4BHS ›

Lastbilslösning L6BHS ›

Lastbillösning L5 ›

Lastbillösning L7 ›


 

Släpvagnslösning LT9

SLÄPVAGNAR

För släpvagnar erbjuder vi vår produkt L400, vars driftsäkerhet och funktioner har blivit ännu bättre. Våra släpvagnsprodukter är en bra lösning när du behöver hög effekt för kalla transporter och möjlighet att värma upp lastutrymmet i kalla förhållanden. Våra produkter har testats i extrema förhållanden (utomhustemperaturer på -30 °C–+55 °C). Våra släpvagnsprodukter har utvecklats för att fungera i de krävande nordiska förhållandena, men som ett resultat av utvecklingsarbetet har vi fått en produkt som också fungerar i varma förhållanden. Vår släpvagnsprodukt är som standard eldriven (400V/32A) och olika avdelningar kan regleras i olika temperaturer. 

Släpvagnslösning LT9 ›

Släpvagnslösning L400 ›


 

Specialprodukter

Lumikko har också utvecklat specialprodukter för transport av fjäderfän. De krävande nordiska förhållandena har gjort att djurtransporterna måste förbättras för man ska kunna minska dödligheten och stress till följd av transporten. Som ett resultat av lång utveckling har vi utvecklat en ventilationsenhet som också kan användas för att värma upp lastutrymmet. Genom en tillräcklig ventilation kan man säkerställa rätt koldioxidhalt i lastutrymmet. 

L5DSV ›

L300DSV ›


 

Extrautrustning

Det finns olika tilläggsutrustningar för värmereglerade transporter.

Vår applikation Optitemp kan användas när du behöver registrera temperaturen eller lokalisera värmereglerade transporter. Du kan välja hur många temperatur- eller fuktsensorer du vill ha i lastutrymmet, maximalt sex (6) sensorer. Dessutom kan du utvidga programmet så att det också fungerar som en molntjänst, varvid du kan följa upp temperaturer och lokalisera transporten i realtid.

Det går att ansluta en extern ånggenerator till alla våra produkter i ett senare skede om det behövs fler temperaturer för transporten.

 

De mångsidiga transportmöjligheterna kan alltså utnyttjas flexibelt och lastutrymmet kan också i efterhand delas i tu enligt transportbehoven.

 

Förångare MTE7 ›

Förångare MTE8 ›

Optitemp- och temperaturregistrering ›

 

Sulje sivuvalikko